Tuyên truyền tài liệu công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tuyên truyền tài liệu công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

05/04/2021

Ngày 31/3/2021 Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 1093/SXD-QLXD v/v tuyên truyền tài liệu công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Sở Xây dựng đăng toàn bộ nội dung tuyên truyền về công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng đúng theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết được đính kèm theo văn bản. 

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: