Cấp giấy phép xây dựng cho Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc (GPXD-CT số 29-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc (GPXD-CT số 29-2021)

29/06/2021

Ngày 21/6/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 29/GPXD cho Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc thực hiện xây dựng công trình Cải tạo tổng thể petrolimex- Cửa hàng 129 tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.

Thông tin chi tiết xem tại GPXD-CT số 29/2021 đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: