Thông báo tiếp tục thực hiện công tác sát hạch phục vụ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo tiếp tục thực hiện công tác sát hạch phục vụ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

30/06/2021

Ngày 29/6/2021 Sở Xây dựng Vĩnh Phúc có thông báo số 2329/SXD-QLXD v/v thực hiện công tác sát hạch phục vụ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Các cá nhân có nhu cầu thi sát hạch để phục vụ xin cấp chứng chỉ năng lực cá nhân liên hệ với Chi cục giám định xây dựng để được hướng dẫn chi tiết. Nội dung thông báo đính kèm theo.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: