Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (GPXD số 32-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (GPXD số 32-2021)

08/07/2021

Ngày 30/6/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 32/GPXD cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng, và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.

Thông tin chi tiết xem tại GPXD số 32/2021 đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: