Cấp giấy phép xây dựng cho Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (GPXD số 34-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (GPXD số 34-2021)

13/07/2021

Ngày 12/7/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 34/GPXD cho Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thực hiện xây dựng công trình Trạm Viễn thông Hương Canh - Trung tâm Viễn thông Bình Xuyên tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Thông tin chi tiết xem tại GPXD số 34/2021 đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: