Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần đầu tư và Dịch vụ T&T (GPXD số 35-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần đầu tư và Dịch vụ T&T (GPXD số 35-2021)

16/07/2021

Ngày 14/7/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 35/GPXD cho Công ty cổ phần đầu tư và Dịch vụ T&T thực hiện xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu nhà ở đô thị tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên - Sky Garden (giai đoạn II-khu B) tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Giấy phép xây dựng công trình số 35/GPXD được đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: