Thông báo Về việc thực hiện quy định pháp luật về gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo Về việc thực hiện quy định pháp luật về gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

06/08/2021

Ngày 04/8/2021 Sở Xây dựng Vĩnh Phúc có thông báo số 2850/SXD-QLXD v/v thực hiện quy định pháp luật về gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Trong đó nội dung thủ tục, trình tự gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 3065/BXD-HĐXD ngày 02/8/2021.

Các tổ chức có nhu cầu thực hiện gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, đề nghị nghiên cứu  hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3065/BXD-HĐXD ngày 02/8/2021 (kèm theo)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: