Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành (GPXD số 37-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành (GPXD số 37-2021)

10/08/2021

Ngày 09/8/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 37/GPXD cho Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành thực hiện xây dựng công trình thuộc dự án ĐTXD Nhà máy sơ chế nhựa phế liệu và sản xuất sợt polyeste tại xã Yên Đồng - huyện Yên Lạc.

Giấy phép xây dựng công trình số 37/GPXD được đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: