Cấp giấy phép xây dựng cho HTX nông nghiệp Tích Sơn (GPXD số 38-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho HTX nông nghiệp Tích Sơn (GPXD số 38-2021)

10/08/2021

Ngày 09/8/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 38/GPXD cho HTX nông nghiệp Tích Sơn thực hiện xây dựng công trình cửa hàng chưng bày và giới thiệu sản phẩm tại phường Tích Sơn - thành phố Vĩnh Yên.

Giấy phép xây dựng công trình số 38/GPXD được đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: