Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH MTV đầu tư Vân Hà (GPXD số 39-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH MTV đầu tư Vân Hà (GPXD số 39-2021)

10/08/2021

Ngày 09/8/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 39/GPXD cho Công ty TNHH MTV đầu tư Vân Hà thực hiện xây dựng công trình thuộc dự án ĐTXD Trường Mầm non quốc tê tại phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên.

Giấy phép xây dựng công trình số 39/GPXD được đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: