Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH MTV đầu tư Chí Cường Vĩnh Phúc (GPXD số 41-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH MTV đầu tư Chí Cường Vĩnh Phúc (GPXD số 41-2021)

19/08/2021

Ngày 19/8/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 41/GPXD cho Công ty TNHH MTV đầu tư Chí Cường Vĩnh Phúc thực hiện xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV đầu tư Chí Cường Vĩnh Phúc tại phường Đồng Tâm - thành phố Vĩnh Yên.

Giấy phép xây dựng công trình số 41/GPXD được đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: