Cấp giấy phép xây dựng cho UBND xã Hương Sơn (GPXD số 42-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho UBND xã Hương Sơn (GPXD số 42-2021)

19/08/2021

Ngày 19/8/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 42/GPXD cho UBND xã Hương Sơn thực hiện xây dựng công trình Tu bổ tôn tạo Chùa Hương Vị tại thôn Hương Vị, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên

Giấy phép xây dựng công trình số 42/GPXD được đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: