Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP đầu tư và vật liệu xây dựng Sơn Hải (GPXD số 43-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP đầu tư và vật liệu xây dựng Sơn Hải (GPXD số 43-2021)

27/08/2021

Ngày 26/8/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 43/GPXD cho Công ty CP đầu tư và vật liệu xây dựng Sơn Hải thực hiện xây dựng công trình thuộc dự án ĐTXD Trung tâm vật liệu Sơn Hải tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Giấy phép xây dựng công trình số 43/GPXD được đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: