Cấp giấy phép điều chỉnh xây dựng công trình cho Công ty CP du lịch và khách sạn Vĩnh Phúc (GPXD số 44-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép điều chỉnh xây dựng công trình cho Công ty CP du lịch và khách sạn Vĩnh Phúc (GPXD số 44-2021)

27/08/2021

Ngày 26/8/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh số 44/GPXD-ĐC cho Công ty CP du lịch và khách sạn Vĩnh Phúc thực hiện điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình thuộc dự án ĐTXD Khách sạn Vĩnh Yên tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.

Giấy phép xây dựng điều chỉnh công trình số 44/GPXD được đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: