Cấp giấy phép xây dựng cho Bà Phạm Thị Bình (GPXD số 45-2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Bà Phạm Thị Bình (GPXD số 45-2021)

27/08/2021

Ngày 26/8/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình số 45/GPXD cho Bà Phạm Thị Bình thực hiện xây dựng công trình Nhà nghỉ Hoàng Thảo tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

Giấy phép xây dựng công trình số 45/GPXD được đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: