Thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng

01/09/2021

   Triển khai Văn bản số 683/TTr-NV4 ngày 31/8/2021 của Thanh tra tỉnh V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   Từ ngày, 01/9/2021, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đăng tải trên Website của Sở thể lệ cuộc thi và đề thi về tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức, cá nhân khác có quan tâm đến pháp luật phòng, chống tham nhũng nghiên cứu, tham dự cuộc thi. Bài dự thi đề nghị gửi về Sở Xây dựng (qua thanh tra Sở) địa chỉ số 2, Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc trước ngày 5/10/221 để tổng hợp gửi Ban Tổ chức.

(Có file thể lệ và đề thi đính kèm).

Các tin đã đưa ngày: