Cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh số 46/GPXD-ĐC cho Công ty cổ phần TMS Bất động sản - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh số 46/GPXD-ĐC cho Công ty cổ phần TMS Bất động sản

06/09/2021

Ngày 01/9/2021 Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh số 46/GPXD-ĐC cho Công ty cổ phần TMS Bất động sản thực hiện điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình HTKT giai đoạn 1 - thuộc dự án Khu đô thị mới TMS Đầm Cói.

Giấy phép xây dựng điều chỉnh số 46/GPXD-ĐC được đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: