Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về cấp giấy phép xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về cấp giấy phép xây dựng

24/03/2021

Ngày 23/3/2021 Sở Xây dựng có văn bản số 971/SXD-QLXD v/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về cấp giấy phép xây dựng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm, góp ý kiến gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn tham gia góp ý kiến 30 ngày kể từ ngày đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

Chi tiết dự thảo đính kèm theo văn bản số 971/SXD-QLXD ngày 23/3/2021 của Sở Xây dựng.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: