Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng: Sửa đổi cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (26/05/2020)

Bộ Xây dựng: Sửa đổi cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (26/05/2020)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Thông báo về việc ban hành Thông tư năm 2019 (11/05/2020)

Thông báo về việc ban hành Thông tư năm 2019

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (04/05/2020)

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD: Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (04/05/2020)

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD: Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD: Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (04/05/2020)

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD: Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải (04/05/2020)

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng (04/05/2020)

Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng

Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng: Cần rút gọn, không nên lạm dụng (03/05/2020)

Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng: Cần rút gọn, không nên lạm dụng
Các tin đã đưa ngày: