Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

QĐ công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (29/01/2019)

QĐ công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng” (05/01/2019)

Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng”

Thêm 3 xã được Hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (05/01/2019)

Thêm 3 xã được Hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật về quản lý chất lượng và an toàn thi công xây dựng công trình thuộc Đề án 1511 (24/12/2018)

Tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật về quản lý chất lượng và an toàn thi công xây dựng công trình thuộc Đề án 1511

Hội thảo “20 năm Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam với sự nghiệp quy hoạch xây dựng đất nước” (12/12/2018)

Hội thảo “20 năm Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam với sự nghiệp quy hoạch xây dựng đất nước”

Hội nghị về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhà chung cư (12/12/2018)

Hội nghị về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhà chung cư

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (19/11/2018)

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ý kiến chỉ đạo, điều hành Chỉ thị: Về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp (19/11/2018)

Ý kiến chỉ đạo, điều hành Chỉ thị: Về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp

Tạo đột phá từ cải cách hành chính (19/11/2018)

Tạo đột phá từ cải cách hành chính
Các tin đã đưa ngày: