Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chính phủ ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (23/07/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Thông tư 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng. (22/07/2021)

Thông tư 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày30/6/2021 v/v Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. (13/07/2021)

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày30/6/2021 v/v Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (08/03/2021)

Thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/02/2021)

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc (18/12/2020)

Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc

hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2020 (22/10/2020)

hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2020
Các tin đã đưa ngày: