Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng theo Nghị định 113/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/9/2020 (24/09/2020)

Thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng theo Nghị định 113/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/9/2020

Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (13/08/2020)

Ngày 06/8/2020 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 2818/SXD-QLXD v/v Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Sửa quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp (19/06/2020)

Sửa quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng (12/06/2020)

Thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng (04/06/2020)

Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP (02/06/2020)

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Công bố Quyết định điều động Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (26/05/2020)

Công bố Quyết định điều động Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Xây dựng: Sửa đổi cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (26/05/2020)

Bộ Xây dựng: Sửa đổi cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (26/05/2020)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Thông báo về việc ban hành Thông tư năm 2019 (11/05/2020)

Thông báo về việc ban hành Thông tư năm 2019
Các tin đã đưa ngày: