Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng

04/05/2020

Ngày 17/04/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 489/QĐ-BXD về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng.

Cổng Dịch vụ công Bộ Xây dựng

Theo Quyết định, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm: Nhóm thủ tục về Khoa học công nghệ và Môi trường. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Nhóm thủ tục về Hoạt động xây dựng; Nhà ở và thị trường bất động sản; Giám định tư pháp xây dựng; Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/04/2020.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 489/QĐ-BXD

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: