Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

26/05/2020

Chiều 23/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sau khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ thống nhất với nhiều nội dung được giải trình, tiếp thu, chỉnh lý theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, tránh xung đột với các luật hiện hành như Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu và một số dự án luật đang được Quốc hội xem xét như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường. Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi và cụ thể của dự án luật.

Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ một số khái niệm, về công tác phòng cháy chữa cháy ở khu vực chung cư, thủ tục cấp phép xây dựng, thẩm định công trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý xây dựng đô thị và nông thôn, quản lý năng lực xây dựng, trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan nhà nước các cấp, trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng, các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về vật liệu xây dựng.

Báo cáo giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết cơ quan soạn thảo đã phối hợp với cơ quan thẩm tra nghiên cứu tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ 8 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên thảo luận này, một số ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý vào các nội dung có tính chất kỹ thuật, có tính chất giai đoạn như phân định tiêu chí quy mô dự án, quản lý chất lượng, mẫu hợp đồng, một số chi tiết về phân cấp dự án, về quản lý dự án, về công trình quy mô lớn ảnh hưởng đến cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết sẽ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội để quy định trong các nghị định, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật liên quan để bảo đảm tính ổn định cao cảu Luật Xây dựng.

Về các ý kiến về bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết ngoài các ý kiến liên quan đến sự đồng bộ của Luật Xây dựng và một số luật khác đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình như bảo đảm sự đồng bộ giữa Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cũng cho biết sẽ tổng hợp tiếp thu các ý kiến khác để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó đặc biệt chú ý đến đề xuất bổ sung nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành vào Luật Xây dựng theo đó ưu tiên áp dụng quy định của Luật Xây dựng để điều chỉnh các vấn đề về xây dựng, hoạt động xây dựng. Khi đó sẽ coi Luật Xây dựng là gốc, tuân thủ Luật Xây dựng và dẫn chiếu theo Luật Xây dựng để tránh trường hợp cùng một vấn đề nhưng lại được quy định ở nhiều luật khác nhau nguy cơ mâu thuẫn sẽ rất cao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết Bộ cũng đã có rà soát, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung mâu thuẫn, chưa đồng bộ giữa Luật Xây dựng với 17 luật khác, để từ đó biết được khi sửa đổi Luật Xây dựng thì các luật khác phải sửa đổi  những nội dung nào.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, để giải quyết vấn đề đồng bộ trong hệ thống pháp luật thì một số vấn đề có thể quy định trong Nghị định quy định chi tiết thi hành luật này và một số luật khác để báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung.

Hiện nay Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt, lập tổ công tác để giải quyết những chồng chéo, mâu thuẫn giữa các nghị định trong từng lĩnh vực trong đó có lĩnh vực xây dựng. Sau khi Luật này có hiệu lực cơ bản giải quyết được những vấn đề mẫu thuẫn./.

Nguồn: Quochoi.vn

 

Các tin đã đưa ngày: