hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2020 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2020

22/10/2020

Ngày 19/10/2020 Sở Xây dựng có văn bản số 3831/SXD-QLXD v/v tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó:

Để triển khai thực hiện Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh v/v ủy quyền cho Ban QL các KCN Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng trong các KCN trên địa bàn tỉnh;

Kể từ ngày 01/11/2020, Sở Xây dựng không tiếp nhận các TTHC về lĩnh vực thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong KCN (đã thành lập và giao chủ đầu tư) thuộc thẩm quyền của Ban QL các KCN Vĩnh Phúc. Đối với các công trình trên, đề nghị các đơn vị liên hệ Ban QL các KCN Vĩnh Phúc để được hướng dẫn, giải quyết TTHC theo quy định.

Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem chi tiết file đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: