TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

09/11/2020

        Tăng cường chất lượng và đảm bảo an toàn của công trình xây dựng khi đưa vào sử dụng, là nhiệm vụ trọng tâm mà Chi cục Giám định xây dựng đã và đang thực hiện. Đó cũng là nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

        Để tăng cường chất lượng và đảm bảo an toàn của công trình khi bàn giao đưa vào sử dụng, cùng với đó là sự thống nhất trong việc kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh giữa các cấp quản lý, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 về việc phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND, nội dung phân cấp ủy quyền trong quyết định đã chỉ rõ các công trình xây dựng liên quan tới an toàn cho cộng đồng đều phải được Sở chuyên ngành tiến hành kiểm tra nghiệm thu trước khi được bàn giao đưa vào sử dụng.

        Là đơn vị của Sở Xây dựng, thời gian vừa qua Chi cục Giám định xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu để chủ đầu tư bàn giao công trình đưa vào sử dụng trên 900 lượt công trình bao gồm các công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật…qua việc kiểm tra công tác nghiệm thu đơn vị đã hướng dẫn các chủ đầu tư còn vướng mắc về các thủ tục đầu tư xây dựng, các quy định pháp lý về quản lý chất lượng công trình và công tác phân cấp ủy quyền việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo nội dung tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Về một số tồn tại trong quá trình thi công nghiệm thu xây dựng, đơn vị kiến nghị các chủ đầu tư kịp thời khắc phục đảm bảo sự phù hợp về chất lượng, kỹ mỹ thuật với hồ sơ thiết kế được phê duyệt trước khi được Sở Xây dựng ra thông báo chấp thuận nghiệm thu.

        Các công trình xây dựng đã được Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra và ra thông báo đủ điều kiện nghiệm thu khi đưa vào sử dụng đều đảm bảo hai yếu tố là chất lượng và sự an toàn của công trình đối với cộng đồng, điều đó được khẳng định với số lượng hàng trăm công trình xây dựng lớn nhỏ mà đơn vị tiến hành kiểm tra trong thời gian vừa qua. Và sự ghi nhận tin tưởng của các chủ đầu tư về chất lượng và sự an toàn của công trình xây dựng khi bàn giao đưa vào sử dụng.

 

Các tin đã đưa ngày: