Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc

18/12/2020

Ngày 17/12/2020 Sở Xây dựng Vĩnh Phúc có Quyết định số 271/QĐ-SXD-CCHN v/v thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc, do thay đổi, cơ cấu tổ chức sáp nhập theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Năng lượng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại thành Trung tâm Phát triển công thương tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Công thương. Trung tâm Phát triển công thương tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định.

Chi tiết đính kèm theo Quyết định số 271/QĐ-SXD-CCHN, ngày 17/12/2020 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: