Minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng ( Trích dẫn từ nguồn báo Vĩnh Phúc đăng ngày 14/7/2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng ( Trích dẫn từ nguồn báo Vĩnh Phúc đăng ngày 14/7/2021)

15/07/2021

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh minh bạch hóa hoạt động cấp phép xây dựng các công trình theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, các chủ đầu tư xây dựng công trình; đồng thời, tăng hiệu quả quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo việc xây dựng công trình theo quy hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

Các hồ sơ cấp giấy phép xây dựng được cán bộ Sở Xây dựng thẩm tra kỹ càng và giải quyết nhanh chóng khi đủ điều kiện theo quy định.
 

 

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Xác định việc minh bạch cấp giấy phép xây dựng không chỉ góp phần quản lý trật tự xây dựng, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư của các địa phương, UBND tỉnh ban hành quyết định quy định rõ về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc về Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc và UBND các huyện, thành phố.

Để minh bạch trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết các quy định pháp luật liên quan đến việc cấp phép xây dựng.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các công trình xây dựng, hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng, cùng các thủ tục liên quan.

Hiện nay, việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi do việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thực hiện ở tất cả các cấp; thời gian giải quyết được cắt giảm còn 8 ngày (hiện nay theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng là 20 ngày đối với công trình và 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ). Đối với thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bên cạnh đó, việc công khai, công bố quy hoạch và các TTHC được các cấp, các ngành thực hiện cơ bản trên cổng thông tin điện tử và Trung tâm Phục vụ hành chính công, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận một cách minh bạch, thuận tiện.

Trong năm 2020, toàn tỉnh đã cấp hơn 1.000 giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó, cấp cho các doanh nghiệp hơn 100 giấy phép; nhà ở riêng lẻ hơn 900 giấy phép đảm bảo theo các chỉ tiêu quản lý quy hoạch.

Tuy nhiên, công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, phát triển nhà ở thường xuyên điều chỉnh, thay thế, chưa có sự thống nhất.

Công tác kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền cấp còn hạn chế, chưa thường xuyên, chủ động, hầu hết chỉ thực hiện kiểm tra xử lý khi có phản ánh vi phạm hoặc khi phát hiện hành vi vi phạm trong quá trình giải quyết các công việc có liên quan.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng nói chung và công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh nói riêng, Sở Xây dựng đã xây dựng Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng.

Đối với lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, Sở có các giải pháp cụ thể cho từng đơn vị năm 2021 và giai đoạn năm 2022-2025. Theo đó, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, UBND huyện, thành phố tiếp tục rà soát, loại bỏ các thủ tục, quy định không cần thiết.

Thường xuyên kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định cấp phép xây dựng. Xử lý nghiêm các cán bộ cố tình gây khó khăn, phức tạp, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; công khai, minh bạch các thủ tục xin cấp phép xây dựng; tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sửa chữa, xây dựng công trình nhà ở đúng quy định.

Bài, ảnh: Thu Nhàn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: