Tin tức - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc
Tin trong ngành

Thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

08/03/2021 | 02:14 PM

Thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng