Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/06/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 19/06/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :